Konkurs o Nagrodę Komendanta Głównego Straży Granicznej „Laur Graniczny”

dla Uczestników Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego