SEMINARIUM - 20.09.2016, godz. 10.00

"Polskie innowacyjne metody nieniszczącej diagnostyki elementów stalowych - podstawy, zastosowanie, korzyści". 

Seminarium poprowadzi Pan dr hab. Bolesław Augustyniak - wieloletni pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej na wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, obecnie Prezes Zarządu firmy  NNT sp. z o. o z Gdańska.

Podczas seminarium omówione zostaną innowacyjne metody badań nieniszczących, które umożliwiają wieloaspektową ocenę stanu elementów konstrukcji stalowych. Stan elementu określony jest przez informację o poziomie i rozkładzie naprężeń oraz o stopniu degradacji mikrostruktury a także o występowaniu nieciągłości. Powyższe informacje uzyskiwane są metodami, które bazują na specyficznych zjawiskach fizycznych występujących w materiałach konstrukcyjnych podczas ich magnesowania.

 

WARSZTAT - 20.09.2016, godz. 11.30IMG_4246

"Szybkie wyznaczanie stanu naprężeń własnych w stalach o właściwościach magnetycznych".

Warsztat poprowadzi Pan dr inż. Marek Chmielewski - Członek Zarządu firmy  NNT sp. z o. o z Gdańska.

Celem warsztatu będzie prezentacja możliwości pomiarowych miernika MEB2C wykorzystującego zjawisko efektu Barkhausena do celów określenia wielkości naprężeń. Prezentowany będzie proces kalibracji urządzenia oraz wykorzystanie pomiarów do celów wyznaczenia krzywej kalibracyjnej. Tak uzyskana charakterystyka będzie wykorzystana do celów określenia wielkości i kierunku naprężeń w okolicy złącza spawanego dwóch płyt stalowych. Dodatkowo prezentowany będzie najnowszy układ pomiarowy MEB2D, wykorzystujący efekt Barkhausena, wyposażony w zautomatyzowaną kierunkową sondę pomiarową.

 

 

Zgłoś udział

 

 

Administratorem Państwa danych osobowych są Targi Kielce S.A., z siedziba w Kielcach, ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce, KRS 0000352242, NIP 6570309803, REGON 290036480. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla udziału w imprezie organizowanej przez Targi Kielce S.A. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.