Aktualności

04.10.2018

Gala wręczenia nagród Laur Michała Anioła – Kongres Edukacji Przyszłości

Uroczystość wręczenia nagród w Ogólnopolskim Konkursie Laur Michała Anioła zwieńczyła pierwszy dzień Kongresu Edukacji Przyszłości, który trwa w Targach Kielce.

Tegoroczni zwycięzcy Konkursu Laur Michała Anioła - Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie
Tegoroczni zwycięzcy Konkursu Laur Michała Anioła - Szkoła Podstawowa nr 143 im.
Stefana Starzyńskiego w Warszawie

Konkurs Laur Michała Anioła jest organizowany jest przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Targi Kielce. Jego celem jest promowanie i upowszechnianie przykładów nowatorskich rozwiązań z dziedziny dydaktyki i technologii wykorzystywanych przez szkoły i placówki oświatowe w kraju. Wydarzenie pierwotnie miało charakter regionalny, jednak jego popularność przyczyniła się do organizacji ogólnopolskiej edycji.

W konkursie Laur Michała Anioła w kategorii Kreatywna i Innowacyjna Szkoła nominowanych zostało 49 szkół i placówek oświatowych z całej Polski. Komisja Konkursu kierowała się regulaminem, przyznając punkty po uwzględnieniu kryteriów takich jak: ludzie z pasją i ich rozwój – kadra pedagogiczna, ICT - technologie informacyjno-komunikacyjne,  instrumentarium dydaktyczne - metody, środki dydaktyczne, organizacja przestrzeni, formy organizacji pracy oraz zaangażowanie społeczności szkolnej w realizację projektów, przedsięwzięć, konkursów.

Wyróżnienia w Konkursie Laur Michała Anioła w kategorii Kreatywna i Innowacyjna Szkoła otrzymały szkoły:

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy,

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lipowej,

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie,

Przedszkole nr 240 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie.

 

Do najważniejszego punktu tej części uroczystości należało wręczenie nagród głównych. Tegoroczni nagrodzeni to:

3.Miejsce

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 7, im. Janusza Korczaka w Legionowie

2. Miejsce

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach

1.Miejsce

Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie

 

Pełna lista nominowanych w Konkursie Laur Michała Anioła w kategorii Kreatywna i Innowacyjna Szkoła znajduje się tutaj.

Podczas tegorocznej gali przyznano także na poziomie wojewódzkim. Komisja Konkursowa nagradza aktywnych nauczycieli i propagatorów edukacji z regionu świętokrzyskiego. Tegoroczne nagrody przyznano w dziewięciu kategoriach: instytucje, samorządowcy, przedszkola i zespoły szkolno-przedszkolne, szkoły podstawowe, zespoły szkół, szkoły ponadgimnazjalne, rady pedagogiczne, nauczanie dwujęzyczne. Pełna lista zwycięzców znajduje się tutaj.

 

(MBr)


Polecane aktualności

Najbliższe wydarzenia

19-21 II 2020
24-26 II 2020
26-27 II 2020
26-27 II 2020
4-5 III 2020
13-15 III 2020
13-15 III 2020
19-20 III 2020
31 III - 2 IV 2020
31 III - 2 IV 2020
31 III - 2 IV 2020
31 III - 2 IV 2020
31 III - 2 IV 2020
31 III - 2 IV 2020
31 III - 2 IV 2020
31 III - 2 IV 2020
31 III - 2 IV 2020